WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

Katalog Stron www Warszawa


WARSZAWA WEATHERW omawianej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wskazanego w administracyjnej decyzji
W uzasadnieniu decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał na stanowisku, iż pracownica zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od określonego w decyzji dnia, złożyła wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS analizując czy między podmiotami doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy uzyskał wyjaśnienia płatnika wskazującego, iż zatrudnienie tego pracownika na nowo utworzonym stanowisku księgowej było spowodowane koniecznością rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości w związku z przekroczeniem określonych przychodów. Pracownica posiadała stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe. Pracę świadczyła w siedzibie pracodawcy , przy korzystaniu z programu komputerowego, który nie wymagał podpisu .Praca była świadczona z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie zakres jej pracy został z powrotem przejęte przez płatnika. Organ rentowy zwrócił również uwagę, iż zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy wystawione zostało dopiero w dniu 25 września 2014r., tj. gdy, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.

ZUS stanął na stanowisku, iż zawarta pomiędzy stronami umowa o pracę miała za cel wyłącznie włączenie pracownicy do systemu ubezpieczeń, a nie rzeczywisty zamiar świadcze...W dzisiejszych czasach usługi prawne wstąpiły na wyższy poziom. W odróżnieniu do lat siedemdziesiątych trudno byłoby odnaleźć adwokata, który nie używa technologii rozwiniętego świata. Notebooki i telefony są codziennością. Są to urządzenia codziennego użytku. Dodatkowo urządzen...Wiele osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że kredyty są udzielane tak naprawdę w polskiej walucie, jedynie kwota kredytu jest przeliczana na franki szwajcarskie, i to w tej walucie następuje spła...W województwie kujawsko-pomorskim, w ostatnich latach, ma miejsce coraz większa ilość wypadków. Zbyt często mają miejsca potrącenia ludzi na pasach, lub idących poboczem czy nawet przechodzących przez pas ruchu. Kierowcy jak i piesi powinni zachowywać ponadprzeciętną ostrożność. B...


Kategorie

FOOTER