WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

Katalog Stron www Warszawa


WARSZAWA WEATHER

.

Wina drugiego małżonka jako źródło orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka

Wina drugiego małżonka jako źródło orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka

Prawo i podatki


Współżycie dwóch małżonków powinno charakteryzować się miłością, wiernością i zrozumieniem. Między małżonkami musi występować wspólna więź gospodarcza. Partnerzy powinni analizować wspólnie ważne decyzje a jeżeli mają potomstwo, dbać o ich dobrobyt. Istnieje również szereg uregulowań prawnych, o których partnerzy nie mają pojęcia. Przykładowo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zarobione i pobrane pieniądze wchodzą do majątku wspólnego małżonków, nie ma przy tym znaczenia na jaki rachunek bankowy wpłyną – o ile małżonkowie nie zmienili ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszystkie wątpliwości powinien wyjaśnić wybrany radca prawny Giżycko specjalizujący się w rozwodach.


Czy będąc pozwanym w w sprawie rozwodowej mogę w tym samym procesie złożyć niezależny pozew o rozwód ?

Podczas procesu rozwodowego, gdy powód wystąpił do sądu o orzeczenie rozwodu, pozwany uprawiony jest do wniesienia swojego własnego stanowiska. Uprawnienie takie wynika z art. 439 § 3 kodeksu postępowania cywilnego na mocy którego strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać rozwodu albo separacji. Pozwany w sprawie o separację może również aby żądać separacji albo rozwodu. W takiej sytuacji dojdzie do analizy dwóch stanowisk stron podczas tego samego procesu, gdyż po złożeniu pierwszego pozwu przepisy zabraniają rozpoczynania odrębnych, niezależnych od pierwotnego powództwa, spraw o rozwód. Od uprawnienia do żądania rozwodu odrębnym pozwem należy odróżnić pozbawienie prawa drugiej strony do wniesienia pozwu wzajemnego. Jest to inna konstrukcja prawna przy czym w sprawach o rozwód niedopuszczalna. Szczegółowe badanie sprawy przeprowadzić może kancelaria radcy prawnego lub kancelaria adwokacka, specjalizująca się w prowadzeniu spraw o rozwód giżycko.
Bez względu więc czy wina leży po obydwu stronach czy tylko po jednej stronie, najważniejszym jest przerwanie takiego małżeństwa i rozpoczęcie życia na nowo. Z powyższego wynika, że rozwody Kętrzyn okazać się mogą skomplikowane, a skorzystanie z pomocy profesjonalisty staje się konieczne w powyższym zakresie.

Nowa sytuacja daje całe spektrum możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem małżeństwa i znalezieniem szczęścia z nową osobą.
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Rozpad małżeństwa - w jaki sposób może pomóc bardzo dobry detektyw
Prawo i podatki

Związek małżeński powinien charakteryzować się miłością, wiernością i zrozumieniem. Pomiędzy kochającymi się osobami musi istnieć ws...
Niebieska karta a przyczyny orzeczenia się rozwodu
Prawo i podatki

Współżycie dwóch małżonków powinno charakteryzować się wiernością, miłością i poszanowaniem. Między parterami musi trwać wspólna w...FOOTER