WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

Katalog Stron www Warszawa


WARSZAWA WEATHER

.

Sądy łagodniej podchodzą do pijanych rowerzystów niż kierowców

Sądy łagodniej podchodzą do pijanych rowerzystów niż kierowców

Prawo i podatki


Czy prowadzenie roweru pod wpływem substancji odurzających jest przestępstwem? Wielu może to zaskoczyć, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że doświadczeni prawnicy udzielający porad prawnych online zawsze mogą przeanalizować Twoją sytuację prawną.
Dokładnie: zgodnie ze zmianą ustawy o kodeksie karnym oraz wybranych innych ustaw, prowadzenie, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż mechaniczny, nie stanowi już przestępstwa, a tylko wykroczenia. Warte uwagi są wypadki, w których kierujący rowerem w stanie odurzenia został skazany w myśl wcześniejszej kwalifikacji czynu jako przestępstwa, a później doszło do zmiany orzeczenia sądu w oparciu o korektę kwalifikacji z przestępstwa na wykroczenie. Miało to miejsce w przypadku apelacji złożonej w 2014 r. przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie II Wydział Karny w 2013 r. W wyniku zmian w prawie, apelacja obrońcy oskarżonego poskutkowała zmianą sytuacji procesowej oskarżonego. Zdaniem Sądu Odwoławczego, okoliczności zasądzenia wyroku o popełnieniu przestępstwa uległy dezaktualizacji w związku ze zmianą zapisów na etapie sądowego postępowania między instancyjnego. Zważywszy na wspomniany czyn oskarżonego, opierał się na użytkowaniu w dniu 26 lutego 2012 roku, roweru po drodze publicznej w stanie odurzenia, konieczne było by w bieżącym momencie zakwalifikować go jako wykroczenie. Dokonując zaistniałej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, Sąd Okręgowy musiał umorzyć postępowania karne w tym zakresie wobec zdezaktualizowania orzekania, gdyż zgodnie z nową wykładnią prawa, karalność wykroczenia zanika, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, zaś jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od dokonania czynu. Na skutek tego, karalność czynu który był przypisany oskarżonemu, ustała w lutym 2014 roku, co z kolei poskutkowało pełnym umorzeniem postępowania sądowego w zakresie opisanego czynu. Zważywszy na zmianę kwalifikacji prawnej czynu popełnionego przez oskarżonego, Sąd Odwoławczy uznał, że apelacja była zasadna. Oprócz tego, o kosztach postępowania sądowego podjęto decyzję stosownie do określonych zapisów prawa, biorąc pod uwagę sytuację majątkową oskarżonego. Oprócz tego zasądzono wypłatę wynagrodzenia dla adwokata - obrońcy z urzędu oskarżonego w oparciu o stawki minimalne, biorąc pod uwagę obszar jego pracy.
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy pojawią się niejasności prawnik online wyjaśni je, oraz wskaże możliwe rozwiązania.
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Porady prawne dla każdej osoby!
Prawo i podatki

W XXI wieku usługi prawnicze ewoluowały. W odróżnieniu do lat sześćdziesiątych ze świecą szukać prawnika, który nie korzysta z dobrodziejst...
Jak bezpiecznie sprzedać lokal
Prawo i podatki

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość możesz to uczynić bez pomocy osób trzecich. Jeżeli chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo powinieneś p...FOOTER