WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

Katalog Stron www Warszawa


WARSZAWA WEATHER

.

Radca prawny jako specjalista  w sprawach rozwodowych - omówienie orzeczenia.

Radca prawny jako specjalista w sprawach rozwodowych - omówienie orzeczenia.

Prawo i podatki


Była żona mieszkająca w Olsztynie zażądała aby sąd zobowiązał byłego małżonka do płacenia alimentów na jej rzecz. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

W uzasadnieniu wskazała, że strony były małżeństwem, które wyrokiem Sądu okręgowego w Olsztynie zostało rozwiązane przez rozwód Olsztyn z wyłącznej winy męża. Powódka wskazała również, że po rozwodzie jej sytuacja materialna bardzo się pogorszyła. Była małżonka była reprezentowana przez radcę prawnego Pozwany K. K. żądał oddalenia powództwa pełnym zakresie, był on także reprezentowany przez radcę prawnego .
Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką alimentów przeczytaj informacje umieszczone na stronie radca prawny OlsztynPrzede wszystkim zaprzeczył aby strony będąc małżeństwem żyły na ponadprzeciętnym poziomie. Zanegował zasadność określonych przez powódkę kosztów. Podniósł, że powódka w przeciwieństwie do niego nie ma żadnych zobowiązań kredytowych i zobowiązań alimentacyjnych. Podkreślił, że wiele razy proponował by strony dokonały podziału majątku wspólnego, jednak była żona nie była tym zainteresowana.

Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od K. K. tytułem alimentów na rzecz byłej żony kwotę 800 zł miesięcznie, płatną z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia w płatności każdej z rat. Sąd orzekający ustalił, że powódka nadal jest zatrudniona w zakładzie pracy i zarabia około 1 900 zł miesięcznie. Mieszka sama w lokalu będącym jej wyłączną własnością. Dodatkowo ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Pomaga również studiującemu synowi. Choruje również na wiele schorzeń w związku z czym ponosi znaczne koszty związane z wizytami lekarskimi i zakupem lekarstw. Jest właścicielem drugiego mieszkania, które odziedziczyła po rodzinie. Posiada również działkę rolną.
Sąd I instancji ustalił, że pozwany przeszedł na emeryturę i otrzymuje emeryturę w łącznej wysokości około 6 000 złotych miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 złotych). Alimentuje syna stron kwotą po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Mieszka w mieszkaniu stanowiącym majątek wspólny stron i opłaca koszty z nim związane.

Olsztyński sąd rozpatrujący sprawę doszedł do wniosku, że w analizowanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 60 § 2 kro, ponieważ pozwany został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a dodatkowo z prostego porównania aktualnej sytuacji materialnej stron, a przede wszystkim zarobków byłych małżonków, jednoznacznie wynika, iż po rozwiązaniu małżeństwa stron, sytuacja materialna powódki uległa znacznemu pogorszeniu. Wskazał przy tym, że była żona z uwagi na swój stan zdrowia posiada ograniczone możliwości uzyskania dodatkowego źródła dochodów.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn
place

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Dzięki internetowi porada prawna online powinna być o wiele szybsza niż zwykła porada prawna w kancelarii.
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z wiadomościami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym określeniem jest w wypadku taki...
Kredytobiorcy frankowi mają sprzymierzeńców w kancelariach adwokackich.
Prawo i podatki

Duża liczba osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w trudnej sytuacji. Należy pamiętać, ...FOOTER