WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

WARSZAWA - WIADOMOŚCI INTERNETOWE

Katalog Stron www Warszawa


WARSZAWA WEATHERW omawianej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wskazanego w administracyjnej decyzji
W uzasadnieniu decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał na stanowisku, iż pracownica zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od określonego w decyzji dnia, złożyła wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS analizując czy między podmiotami doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy uzyskał wyjaśnienia płatnika wskazującego, iż zatrudnienie tego pracownika na nowo utworzonym stanowisku księgowej było spowodowane koniecznością rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości w związku z przekroczeniem określonych przychodów. Pracownica posiadała stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe. Pracę świadczyła w siedzibie pracodawcy , przy korzystaniu z programu komputerowego, który nie wymagał podpisu .Praca była świadczona z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie zakres jej pracy został z powrotem przejęte przez płatnika. Organ rentowy zwrócił również uwagę, iż zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy wystawione zostało dopiero w dniu 25 września 2014r., tj. gdy, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.

ZUS stanął na stanowisku, iż zawarta pomiędzy stronami umowa o pracę miała za cel wyłącznie włączenie pracownicy do systemu ubezpieczeń, a nie rzeczywisty zamiar świadcze...Kobiety i mężczyźni zakładają małżeństwa z wielu różnych powodów. Część z nich po prostu się kocha inni dokonują kalkulacji i wybierają opcję, która im się opłaca . W tym drugim rozwiązaniu emocje rzadko stanowią główną rolę. Związki oparte na kalkulacji mogą się opiera...Dookoła nas pojawia się coraz więszka ilość chorób cywilizacyjnych. Przyczyną tego jest zarówno niezdrowy tryb życia jak i brak dbałości otaczające nas otoczenie. Na pojawianie się niektórych z chorobotwórczych czynników nie mamy bezpośredniego wpływu, niemniej jednak powinniśmy...Jeżeli planujesz sprzedać dom możesz to uczynić samodzielnie. Jeśli jednak pragniesz zadbać o swoje bezpieczeństwo powinieneś podjęcie decyzji o wynajęciu do tego pośrednika by nie mieć potrzeby samodzielnego załatwiania większości spraw z tym związanych. Dużą zaletą skorzyst...


Kategorie

FOOTER